Voor professionelen

Veilig Huis Antwerpen

Veilig Huis Antwerpen is een expertisecentrum voor intrafamiliaal geweld. 

Meer informatie over ons aanbod vindt u terug in de rechterbalk. 

WEGENS DE GROTE TOEVLOED AAN AANMELDINGEN VOOR DE KETENAANPAK LOOPT DE DUURTIJD VOOR BESPREKING MOMENTEEL OP TOT MEER DAN 4 MAANDEN. MET INHOUDELIJKE VRAGEN KAN U STEEDS TERUG OP DE ADVIESLIJN. 

Bereikbaarheid

1. De advieslijn (voor professionele diensten)

U wenst advies, een consult of coaching rond intrafamiliaal geweld bij de begeleiding van uw cliënt. Met deze vragen kunt u terecht op de advieslijn:

Ik heb een vermoeden dat er sprake is van intrafamiliaal geweld in een gezin dat ik begeleid, hoe ga ik het gesprek hierover aan?

Een cliënt is slachtoffer van partnergeweld. Welke diensten zijn het meest geschikt om haar/hem te ondersteunen?

Een koppel dat ik begeleid geeft aan dat er al eens rake klappen vallen maar wilt hier verder geen hulp voor. Ik maak mij echter zorgen over de kleine kinderen in het gezin. Welke stappen kan ik ondernemen?

Mijn cliënt wilt weg bij haar/zijn gewelddadige partner. Wat zijn de mogelijkheden rond opvang voor haar/hem en de kinderen?

2. De CO3-lijn

  • Telefonisch op 03 435 98 21, op dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur
  • Buiten deze uren kunt u ons contacteren via CO3@antwerpen.be. Een gezin aanmelden bij CO3? Bezorg ons het ingevulde aanmeldingsformulier dat u rechts op deze pagina vindt.

Met welke vragen contacteert u ons?

U hebt een gezin aangemeld bij de ketenaanpak van CO3 en wenst meer informatie over de stand van zaken.

Wanneer wordt beslist of mijn aangemelde dossier wordt opgenomen in CO3?

Hoe werkt een ketenaanpak?

Wat kan de ketenaanpak betekenen voor mijn cliënten?

Wat wordt er van mij verwacht als ik een gezin bij CO3 aanmeld?

Ik kom te weten dat mijn cliënt een CO3-traject heeft. Wie begeleidt hem/haar en hoe kom ik met deze medewerker in contact?

3. Het algemeen onthaal 

Elke weekdag tussen 9 en 16 uur helpen onze onthaalmedewerkers u op het nummer 03 435 98 00 of via het contactformulier graag verder met deze en andere praktische vragen: 

Ik ben straks aanwezig op een netwerkoverleg georganiseerd door CO3 maar ik weet niet op welke locatie dit overleg doorgaat.

Mijn cliënt wilt een weerbaarheidstraining volgen. Hoe kan ik haar hiervoor inschrijven?

Ik wil een gesprekslokaal reserveren voor een cliëntgesprek.

Kunnen mijn cliënt en ik op het FJC terecht voor een consult bij Dienst Vreemdelingenzaken/advocaat/ deurwaarder/ … om de mogelijkheden te bespreken?