Voor professionelen

Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanbod van en aanmelding bij Veilig Thuis Antwerpen.

Veilig Thuis Antwerpen bestaat uit Family Justice Center Antwerpen en CO3 (ketenaanpak).

1) Family Justice Center Antwerpen

4 pijlers

 • voor gezinnen in het arrondissement Antwerpen.
 • integrale en toegankelijke hulpverlening aan onder één dak: cliënten kunnen in het FJC terecht voor psychosociale begeleiding, juridisch advies, medische hulp (letselonderzoek), psychologische en politionele (opstellen pv) ondersteuning.
 • optimale samenwerking tussen de verschillende partnerorganisaties.
 • Aandacht voor preventie en welzijnsbevordering: als kenniscentrum wilt FJC de expertise rond het thema intrafamiliaal geweld vergroten, door vormingen aan te bieden en tools te ontwikkelen ter ondersteuning van professionelen en cliënten.

 

Een professional kan slachtoffers van intrafamiliaal geweld aanmelden bij FJC Antwerpen.  Gezinnen met een hoog risico op herhalend geweld en/of complexe problematieken behoren tot de doelgroep van het FJC Antwerpen. Het uitgangspunt is dat er meerdere organisaties nodig zijn om het geweld te stoppen in een gezin en te werken aan de onderliggende problemen. We hanteren een gezinsgerichte aanpak die vertrekt van de noden en behoeften van de gezinsleden.

Aanbod

 • Ondersteuning, advies, coaching en co-begeleiding aan professionele medewerkers die geconfronteerd worden met situaties van intrafamiliaal geweld
 • Vrijwilligerswerk en lotgenotengroep
 • Weerbaarheidstrainingen voor vrouwen
 • Aanbod ter plaatse voor slachtoffers: link met organisaties die werken rond uitbreiding van het netwerk, gezondheidszorg, huisvesting, schulden, opvoeding, …

Advies nodig of aanmelden?

U kunt ons contacteren via onderstaande mailadressen:
ifg@OCMW.antwerpen.be
dienstifg@cawantwerpen.be

Of vul ons contactformulier in. Wij zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt.

In dringende en acute situaties, contacteert u politie op het nummer 101. Raadpleeg ook onze FAQ pagina: “Ik word als professional geconfronteerd met een situatie van intrafamiliaal geweld. Wat nu?”.

2) CO3: de ketenaanpak

Een gezin aanmelden voor de ketenaanpak?

Voor aanmelding bij de ketenaanpak hanteren wij volgende criteria:

 • De situatie is erg complex: hulpverlening, strafrechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen zijn afzonderlijk niet effectief genoeg. Er is een gecombineerde aanpak van hulp/zorg, strafrecht en bestuur nodig
 • Slachtoffer en/of kinderen verkeren in een onveilige situatie omwille van het geweld
 • Er is sprake van een problematiek op minimum 3 leefdomeinen:
  • huisvesting
  • financiën
  • sociaal functioneren
  • psychisch functioneren
  • lichamelijk functioneren
  • praktisch functioneren
  • problematieken op vlak van zingeving, dagbesteding, administratief statuut, opvoeding, interculturaliteit, generatieproblematiek, …
 • Moeizame opstart van hulpverlenende, strafrechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen.

Wat verwachten wij van een aanmelder?

Alle betrokken personen in het cliëntsysteem zijn geïnformeerd over de aanmelding bij C03 (uitzondering: onveiligheid of een andere gegronde reden. Ten aanzien van het/de slachtoffer(s) geldt het principe van ‘informed consent’.

Het cliëntsysteem wordt vanaf de opstart betrokken. Er wordt gepeild perspectieven, plannen en wensen. We streven ernaar dat cliënten betrokken worden en verantwoordelijkheid opnemen in het verbeteren van hun situatie. De focus ligt op de krachten van het gezin.

Belangrijk om te weten is dat CO3 geen crisisinterventies doet. Elke aanmelder blijft vanuit zijn eigen organisatie verantwoordelijk voor dringende crisisinterventies.

Hoe aanmelden?

Om een gezin aan te melden bij CO3 vult u het aanmeldingsformulier in en mailt dit co3@stad.antwerpen.be. Het aanmeldingsformulier, evenals de folder voor professionelen en voor cliënten, vindt u terug in de rechterbalk.