Regio Antwerpen

Veilig Thuis Antwerpen

Infofiche intrafamiliaal geweld

Doorverwijsmogelijkheden: update 17 april 2020

Vragen over IFG of IFG melden?

 • Vragen stellen kan via 1712 (ook via mail of chat)
 • Bij incidenten van IFG kan steeds interventie worden gevraagd via het noodnummer 112 telefonisch of via de app
 • Niet dringende meldingen van verontrusting door burgers kunnen via het Blauwe loket van de politie of via de Blauwe lijn
 • Melding maken van IFG door professionelen kan bij parket (in het kader van artikel 458 bis Strafwetboek)

Hulp en ondersteuning voor volwassenen bij intrafamiliaal geweld:

 • Bouwen aan mentale weerbaarheid via iedereenok.be
 • Sociale Centra: 3 sociale centra geopend
 • CAW: telefonisch en digitaal bereikbaar
 • Slachtofferhulp CAW: telefonisch en via mail bereikbaar
 • Kruispunten CAW: telefonisch bereikbaar
 • Crisisinterventie: CAW
 • Opvangmogelijkheden voor slachtoffers: plaatsen beschikbaar in CAW crisisopvang, CAW Zijhuis, vluchthuizen, via FJC Antwerpen
 • Zorgcentrum Seksueel Geweld: doorlopend geopend voor slachtoffers van seksueel geweld
 • Therapeutische zorg voor plegers van grensoverschrijdend gedrag (na doorverwijzing): VAGGA

Hulp en ondersteuning voor kinderen die slachtoffer of getuige zijn van intrafamilaal geweld:

 • Slachtofferhulp CAW: telefonisch en via mail bereikbaar
 • JAC: bereikbaar via telefoon, mail en chat (op weekdagen, tussen 11u en 20u)
 • Tejo: via mail en telefonisch bereikbaar
 • VK Antwerpen: telefonisch bereikbaar
 • ‘Nu praat ik er over’ op weekdagen ook bereikbaar via chat
 • Jeugdhulp: cliëntcontacten mogelijk in acute crisissituaties
 • CLB Chat: bereikbaar voor kinderen, jongeren en ouders (op weekdagen (behalve vrijdag)) van 14u tot 21u)
 • Awel: telefonisch bereikbaar en via mail en chat

Politionele en justitiële opvolging binnen het arrondissement Antwerpen

 • Slachtofferbejeging
  • Politie Antwerpen: via contactformulier
  • Andere politiezones in het arrondissement:
Politie Zwijndrecht 03 250 64 10
Politie Rupel 03 443 09 00
Politie Brasschaat 03 650 35 00
Politie Schoten 03 680 12 70
Politie Voorkempen 03 210 40 00
Politie ZARA 03 485 65 11
Politie Noord 03 660 09 30
Politie Grens 03 620 29 29
Politie Minos 03 451 98 98
Politie Hekla 03 444 00 00

"Samenwerken is het toverwoord, de norm."

De realisatie van Veilig Thuis Antwerpen had niet mogelijk geweest zonder de steun van onze sponsors. Wij zijn hen erg dankbaar voor de geleverde steun. Veel dank aan de onderstaande organisaties die hun steentje hebben bijgedragen aan het Family Justice . . .

lees meer