Wat doen wij?

Veilig Thuis is de koepelterm voor initiatieven in verschillende Vlaamse regio’s die zich richten op gezinnen waar er:

  • meermaals geweld voorkomt
  • sprake is van een meervoudige problematiek
  • onveiligheid is voor directe en indirecte (bv. kinderen getuigen van geweld) slachtoffers

 

Gezinnen komen bij Veilig Thuis terecht na aanmelding door een professional. Bijvoorbeeld een hulpverlener, arts of politie-inspecteur die met de situatie wordt geconfronteerd. Veilig Thuis zoekt samen met verschillende diensten en het gezin naar oplossingen om het geweld te stoppen. De doelen van Veilig Thuis zijn:

  • geweld stoppen
  • herhaling van geweld voorkomen
  • beschermende factoren in een gezin vergroten

 

Veilig Thuis is een samenwerkingsvorm tussen diensten die werken met gezinnen waar er geweld is. Vaste partners zijn politie, parket, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), jeugdbescherming, OCMW … Elke regio vult zijn aanbod in afhankelijk van de noden en mogelijkheden. Dit kan een Family Justice Center en/of een ketenaanpak zijn.

In het Family Justice Center zijn verschillende diensten gevestigd op één plek. De kern van het concept is om slachtoffers een beter, gecoördineerde dienstverlening aan te bieden. Het doel is om geweld te stoppen en verdere escalatie te voorkomen.

We streven ernaar als expertisecentrum zowel meer generalistische diensten als slachtoffers te ondersteunen. Voor cliënten probeert Veilig Thuis een aantal diensten en projecten ter plaatse aan te bieden. Bijvoorbeeld lotgenotengroepen, weerbaarheidstraining, juridisch advies.

Hieronder vind je een film over de uitrol van de Family Justice Centers in Europa:

Sommige regio’s werken (daarnaast ook) met de methodiek van de ketenaanpak. Dit ‘hoog risico team’ gaat aan de slag met de meer complexe en ernstige situaties van intrafamiliaal geweld.

Dit team kan een onderdeel zijn van een Family Justice Center. Een regio kan er ook voor kiezen om enkel met dit hoog risico team aan de slag te gaan.

Een ketenaanpak werkt naar ‘één plan voor één gezin’ met aandacht voor het hele gezinssysteem.

De ketenaanpak wordt momenteel uitgerold in heel Vlaanderen. Onderstaande filmpjes geven meer uitleg bij de methodiek van de ketenaanpak:

Klik hier om te zien wat Veilig Thuis voor jou kan betekenen.