Wat doen wij?

Veilig Thuis is de koepelterm voor  initiatieven in verschillende Vlaamse regio’s die zich richten op gezinnen waar er meermaals geweld voorkomt, er sprake is van een meervoudige problematiek en waar er onveiligheid is voor directe en indirecte (vb. kinderen getuigen van geweld) slachtoffers. Gezinnen komen bij Veilig Thuis terecht na aanmelding door een professional, bijvoorbeeld  door een hulpverlener, arts, politie-inspecteur,… die met de situatie wordt geconfronteerd. Veilig Thuis zoekt samen met het gezin naar oplossingen om het geweld te stoppen.  De doelen van Veilig Thuis zijn: het geweld stoppen, voorkomen dat het geweld zich herhaalt en de beschermende factoren in een gezin vergroten.

Veilig Thuis biedt in verschillende regio’s in Vlaanderen een aanbod rond de aanpak van intrafamiliaal geweld. Het is een samenwerkingsvorm tussen verschillende diensten die werken met gezinnen waar er geweld is. Vaste partners in dit samenwerkingsverband zijn: politie, parket, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), jeugdbescherming, OCMW, .. Elke regio vult echter zijn aanbod in afhankelijk van de noden en mogelijkheden. Dit kan zich naargelang de regio de vorm aannemen van een Family Justice Center en/of een ketenaanpak.

  • Antwerpen is momenteel de enige regio waar er een Family Justice Center (FJC) actief is. Het Limburgse Family Justice Center staat ook in de startblokken en wordt in 2017 actief. In het Family Justice Center zijn verschillende diensten gevestigd op één plek. De kern van het concept is een fysieke locatie waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld (vrouwen, mannen, kinderen) terecht kunnen. Zij krijgen een aanbod van uiteenlopende hulp- en dienstverlening om het geweld te stoppen en verdere escalatie te voorkomen. Hierdoor moeten slachtoffers zich minder verplaatsen en minder vaak hun verhaal doen bij vele verschillende diensten. Het FJC tracht een aantal diensten en projecten ter plaatse aan te bieden: denk bijvoorbeeld aan een lotgenotengroep voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld, aan hulp bij het zoeken naar een therapeutisch aanbod, weerbaarheidstraining voor vrouwen, enzovoort. Hieronder vindt u een film die gemaakt werd over de uitrol van de Family Justice Centers in Europa:

  • Sommige regio’s werken (daarnaast ook) met de methodiek van de ketenaanpak. Dit ‘hoog risico team’ gaat aan de slag met de meer complexe en ernstige situaties van intrafamiliaal geweld. Dit team kan onderdeel zijn van een Family Justice Center maar een regio kan er ook voor kiezen om enkel met dit hoogrisico-team van slag te gaan. Een ketenaanpak werkt naar ‘één plan voor één gezin’ waarbij aandacht is voor het hele gezinssysteem. De ketenaanpak loopt momenteel in Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Leuven. Onderstaand filmpje geeft meer uitleg bij de methodiek van de ketenaanpak:

Klik hier om te zien wat Veilig Thuis voor jou kan betekenen.