Professionelen

 

Veilig Thuis is de koepelnaam in België waar Family Justice Center onder valt.  Het eerste Family Justice Center werd in 2002 opgericht in San Diego in de Verenigde Staten. Sindsdien staat de ontwikkeling niet stil: het aantal Family Justice Centers is intussen sterk gegroeid tot een 200-tal. De uitbouw en werkwijze van de centra toont soms sterke verschillen naargelang de regio en de plaatselijke mogelijkheden. Hierdoor ontwikkelen veel Family Justice Centers als het ware een eigen karakter met eigen nadrukken en kenmerken.  Sommige centra zijn opgericht vanuit een lokale of regionale overheid. Andere worden dan weer geleid door de politie, de vrouwenopvang of een vluchthuis. Er zijn naast deze regionale en lokale verschillen ook belangrijke gelijkenissen. De vaste partners van het Family Justice Center zijn altijd:  politie, openbaar ministerie, hulpverlening aan slachtoffers en hulpverlening voor kinderen.

Van de Verenigde Staten naar Europa

Naast de vele Family Justice Centra in de VS zijn er ook te vinden in onder andere Mexico, Australië, Jordanië, Zuid-Afrika… en sinds kort ook in Europa. Onder impuls van het Nederlandse adviesbureau MOVISIE liep in de periode 2013-2014 een Europees project waaraan Antwerpen, Tilburg, Berlijn, Warschau, Milaan, Venlo en Derry deelnamen. Doel van het project was om in elke deelnemende stad een Family Justice Center op te starten, onder meer met middelen uit het Europese Daphne-programma. Los hiervan werden er in Croydon (Londen) en Malmö al dergelijke multidisciplinaire centra opgestart. Om het Europese initiatief niet te laten verwateren, besloten de verschillende Daphne-partners om een European Family Justice Center Alliance op te richten. Dat netwerk wil de samenwerking op Europees niveau verder zetten, expertise en ideeën uitwisselen en gezamenlijke producten ontwikkelen. De Europese Family Justice Centers volgen de hierboven vermeld krachtlijnen, al leggen de Europese centra in hun aanpak meer ook de nadruk op de betrokkenheid van het hele cliëntsysteem – dus ook de pleger – om tot duurzame oplossingen te komen.

Uitrol FJC-centra in België

In België trekken Antwerpen en Limburg intussen de FJC-kar. Zij nemen een actieve coördinerende en stimulerende rol op, betrekken doelgroep en partners en moedigen de betrokken organisaties aan om een aanbod uit te werken dat de vertrouwde kaders en procedures durft te overstijgen. Zo bieden zij hedendaags en sluitend antwoord op de geweldsproblematiek in gezinnen. Net als in de VS zien we in Europa verschillen tussen de centra. In Antwerpen, Limburg en Tilburg ontwikkelde de idee voor een Family Justice Center zich uit bestaande samenwerkingsverbanden, respectievelijk CO3, LINK en het Zorg- en Veiligheidshuis. De coördinatie ligt in de drie regio’s bij de lokale overheid.

Op de regionale pagina’s kunt u bekijken welk aanbod Veilig Thuis u kan bieden. Hier vindt u ook regionale contact – en aanmeldingsgegevens.