Officiële ondertekening Charter en opening nieuwe locatie FJC Antwerpen

Een Family Justice Center is een sterk wapen in de strijd tegen intra-familiaal geweld. Complexe dossiers, die een multidisciplinaire aanpak vergen, worden er behandeld door een team van experten: medewerkers van justitie, politie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, .… Uniek is dat ze allemaal dezelfde werkvloer delen waardoor slachtoffers (en daders) niet langer het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en hun dossiers efficiënter kunnen worden opgevolgd.

Stad en provincie als gangmakers

Het concept van zo’n Family Justice Center komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. In België werd het eerste Family Justice Center in Antwerpen opgericht, in een nauwe samenwerking tussen de provincie Antwerpen en het stadsbestuur en het OCMW van Antwerpen. De volgende jaren zullen er meer van zulke centra verschijnen in andere steden. De Vlaamse overheid heeft immers beslist om de expertise die in Antwerpen werd opgebouwd straks over heel Vlaanderen uit te rollen.

Officiële samenwerking

De samenwerking voor het Antwerpse Family Justice Center wordt op 28 juni geofficialiseerd door de ondertekening van een charter door vertegenwoordigers van alle betrokken overheden en diensten. Zo zullen onder andere mevrouw Elke Sleurs (staatssecretaris voor Gelijke Kansen), de heer Jo Vandeurzen (minister van Welzijn), de heer Bart De Wever (burgemeester van Antwerpen), de heer Peter Bellens (gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid) en de heer Fons Duchateau (schepen en OCMW-voorzitter in Antwerpen) hun handtekening plaatsen. Zij gaan ook met elkaar een panelgesprek aan over de werking en de toekomstplannen van het centrum. Na de ondertekening wordt u hartelijk uitgenodigd om de lokalen van het Family Justice Center, in hetzelfde gebouw, te verkennen. Daar zal u ook een kleine receptie worden aangeboden.