Wie zijn de kernpartners van het FJC?

De kernpartners zijn de organisaties die één of meerdere personen detacheren naar de experttafel (ketenaanpak overleg) en die tevens deelnemen aan de overlegmomenten waar de complexe dossiers besproken worden. Ze komen op dit moment maandelijks samen.

Deze zijn:

  • Parket Antwerpen, afdeling Turnhout
  • Lokale politie (afvaardiging vanuit 1 zone)
  • Justitiehuis
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
  • Sociale Dienst Jeugdrechtbank
  • CAW de Kempen (afvaardiging vanuit het team intrafamiliaal geweld)
  • CGG de Kempen (afvaardiging vanuit het forensisch team)
  • OCMW Turnhout
  • bestuur (Vlaanderen)

Daarnaast is er ook nog een stuurgroep FJC. De stuurgroep komt ca. 4 keer per jaar samen. Naast bovenstaande organisaties maken ook nog Stad Turnhout, Welzijnszorg Kempen en Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling – Moderator hier deel van uit.