Regio Kempen

FJC Kempen

Ook in deze coronatijd zijn we er voor jou!

Als je slachtoffer, getuige of pleger van geweld bent of een professional die geconfronteerd wordt met geweld, neem zeker contact op met ons. Dit kan via het nummer 014 21 08 08 of 0800 13 500 (gratis) of door een mail te sturen naar onthaal@cawdekempen.be. We zijn telefonisch bereikbaar van 9u -12u30 en van 13u tot 16u30.

De flyer van 1712 bevat alvast enkele tips: 1712_Poster_Conflicten_Corona_Print (1) (1)-1

 Er is hulp. Blijf in deze periode zeker ook alert voor vrienden, familie en buren.

——————————————————————————————————————–

Intrafamiliaal geweld is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De complexiteit ervan en de verwevenheid met problemen op verschillende levensdomeinen maakt het voor individuele diensten vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit hun eigen werkingskader en expertise te stoppen. Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en het geweld te stoppen.

FJC Kempen is lid van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA).

FJC Kempen richt zich tot iedereen die met intrafamiliaal geweld in aanraking komt. Het wil in eerste instantie verwezenlijken dat gezinnen en diensten die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld weten waar ze voor hulp- en dienstverlening terecht kunnen. Dit doet ze concreet door de samenwerking met andere diensten verder uit te bouwen.

FJC Kempen werkt aan sensibilisering rond diverse vormen van intrafamiliaal geweld en  treedt op als expertisecentrum voor iedereen die vragen heeft rond dit thema.

FJC Kempen huisvest op dit moment een team met als opdracht te werken met complexe dossiers van intrafamiliaal geweld. Dit team werkt hiervoor samen met verschillende diensten.

Waarvoor kan u bij ons terecht? 

U bent cliënt

  • U kan met uw vraag terecht bij CAW de Kempen op het nummer 014/21.08.08 of 0800 13 500 (gratis). Mailen kan naar onthaal@cawdekempen.be.

 

U bent professional

  • U heeft nood aan advies of coaching in een concreet dossier. Neem contact op met team gezin, dader- en slachtofferschap van CAW de Kempen op het nummer 014/21.08.08.
  • Voor complexe dossiers van intrafamiliaal geweld kan u terecht bij het FJC-team. FJC staat voor Family Justice Center. Medewerkers van politie, justitie, hulpverlening en bestuur bespreken hoog risico dossiers en stellen een geïntegreerd plan van aanpak op. Een gemandateerde casusregisseur wordt aangesteld die de uitvoering van dit plan coördineert.

 

Brochure FJC Veilig Thuis: https://www.vlaanderen.be/publicaties/veilig-thuis-intrafamiliaal-geweld-turnhout.

Voor professionelen

FJC Kempen blijft ondanks de coronacrisis operationeel. Aarzel zeker niet om ons te contacteren als je een aanmelding overweegt! We houden digitaal contact met onze ketenpartners.

Professionelen die in hun werk te maken krijgen met een complexe gezinssituatie waarbinnen zich . . .

lees meer