Regio Kempen

Family Justice Center Kempen (FJC Kempen)

Ook in deze coronatijd zijn we er voor jou!

Als je slachtoffer, getuige of pleger van geweld bent of een professional die geconfronteerd wordt met geweld, neem zeker contact op met 1712 of met het CAW van je woonplaats. Dit kan via het algemeen nummer 0800 13 500 (gratis) of door een mail te sturen naar onthaal@cawdekempen.be.

De flyer van 1712 bevat alvast enkele tips: 1712_Poster_Conflicten_Corona_Print (1) (1)-1

 Er is hulp. Blijf in deze periode zeker ook alert voor vrienden, familie en buren.

——————————————————————————————————————–

Intrafamiliaal geweld is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De complexiteit ervan en de verwevenheid met problemen op verschillende levensdomeinen maakt het voor individuele diensten vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit hun eigen werkingskader en expertise te stoppen. Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en het geweld te stoppen.

FJC Kempen is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld bundelt. Het wil in eerste instantie verwezenlijken dat gezinnen en diensten die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld weten waar ze voor hulp- en dienstverlening terecht kunnen.

FJC Kempen hanteert als uitgangspunt dat multi- en interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk is om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en geweld duurzaam te stoppen.

De kernopdracht van het FJC is het organiseren van intersectoraal casusoverleg intrafamiliaal geweld en de inzet van neutrale FJC regisseurs.  Het casusoverleg wordt juridisch gekaderd in het Protocol 458ter van het strafwetboek en houdt in dat medewerkers van parket, politie, hulp- en dienstverlening en bestuur samen aan de slag gaan met dossiers van intrafamiliaal geweld en een geïntegreerd plan van aanpak opstellen. Een FJC regisseur wordt aangesteld die de uitvoering van dit plan coördineert.

FJC Kempen werkt eveneens aan sensibilisering rond diverse vormen van intrafamiliaal geweld en  treedt op als expertisecentrum voor iedereen die vragen heeft rond dit thema.

FJC Kempen is lid van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA).

Waarvoor kan u bij ons terecht? 

U bent cliënt

  • U kan met uw vraag terecht bij CAW de Kempen op het nummer 0800 13 500 (gratis). Mailen kan naar onthaal@cawdekempen.be.

 

U bent professional

  • U heeft nood aan advies of coaching in een concreet dossier. Neem contact op met CAW de Kempen op het nummer 0800/13.500.
  • U heeft vragen over de werking van het FJC, zit met een complex dossier van intrafamiliaal geweld. U kan contact opnemen met het FJC team via het contactformulier of door een mail te sturen naar fjc.kempen@vlaanderen.be.

 

Brochure FJC Veilig Thuis: https://www.vlaanderen.be/publicaties/veilig-thuis-intrafamiliaal-geweld-turnhout (Deze brochure wordt in 2022 vernieuwd).

Voor professionelen

FJC Kempen blijft ondanks de coronacrisis operationeel. Aarzel zeker niet om ons te contacteren als je een aanmelding overweegt! Dit kan via fjc.kempen@vlaanderen.be. 

FJC Kempen zet in op multidisciplinair overleg en maakt concreet gebruik van 3 . . .

lees meer