Family Justice Center Kempen

Family Justice Center Kempen (FJC Kempen) is lid van de European Family Justice Center Alliance. Het FJC huisvest op dit moment een team die als opdracht hebben om te werken met complexe dossiers van intrafamiliaal geweld. Deze medewerkers werken hiervoor samen met verschillende diensten (politie-parket-hulpverlening-lokale besturen).

EFJCturnhout

Lees meer