Welke doelen heeft Veilig Thuis?

Veilig Thuis heeft als primaire doelstelling om het geweld in een gezin te stoppen, voorkomen dat het geweld zich herhaald en de beschermende factoren in een gezin te vergroten. Specifiek kan dit vertaald worden in volgende subdoelstellingen:

 

Cliënten/cliëntsystemen hebben (weer) regie op eigen leven.
Het doorbreken van intergenerationele overdracht.
Het verbeteren van de leefomstandigheden en vaardigheden van het cliëntsysteem om geweld op de lange termijn te voorkomen.
Het verminderen van de risicofactoren voor het geweld.
Het vergroten van de beschermende factoren voor het gezin om intrafamiliaal geweld te voorkomen.
Het versterken van het gezinsfunctioneren op de verschillende leefdomeinen.
Zowel de fysieke als psychische ontwikkeling van kinderen beschermen (indien nodig, met dwang).
Vrijwaren van de onbedreigde ontwikkelingssituatie van een kind.
In hulpverlening krijgen en houden (zolang als nodig) van cliëntsystemen.
In staat om een eigen steunsysteem op te bouwen en te aanvaarden.
In staat om steun en hulp te organiseren.
Het herstel van (familie)relaties (wat niet wil zeggen dat het cliëntsysteem per definitie bij elkaar moet blijven).
Herstel van vertrouwen in relaties.