Waarom aanmelden bij Veilig Thuis?

Veilig thuis brengt, met medeweten van de cliënt, alle informatie samen rond één gezin. De veiligheid van slachtoffers is een prioriteit in het hele traject dat met het gezin wordt doorlopen. Er wordt gewerkt naar ‘één plan voor één gezin’. Het kan een meerwaarde zijn in die situaties van intrafamiliaal geweld waar er meerdere diensten nodig zijn om het geweld te doen stoppen en een verdere escalatie te vermijden.