Welke gezinnen kunnen aangemeld worden bij Veilig Thuis?

Veilig Thuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende diensten die actief werken met gezinnen waar geweld voorkomt. Professionele diensten (bijvoorbeeld het OCMW, het CAW, een politie-agent en anderen) kunnen aanmelden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis richt zich op gezinnen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen. De richtlijnen die hierbij gehanteerd worden, zijn de volgende:

  • het gaat om gezinnen waar er een hoog risico is op herhalend geweld,
  • waar er gevaar is voor directe en indirecte (bijvoorbeeld kinderen getuigen van geweld) slachtoffers en
  • waar het gaat om een complexe situatie (bijvoorbeeld waar een gecombineerde aanpak nodig is van hulp en strafrecht nodig is).