Coronavirus – maatregelen (update)

Het FJC Antwerpen “Veilig Thuis” neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de volksgezondheid te beschermen.
Onze medewerkers zetten maximaal in op thuiswerk.

Het FJC blijft vlot bereikbaar voor externen of partners via het contactformulier van onze website, en uiteraard telefonisch via hun contactpersoon bij het FJC. U kan bij het FJC terecht voor aanmeldingen voor de ketenaanpak, opvolging van begeleiding in het kader van de ketenaanpak maar ook voor consult over verontrusting met betrekking tot veiligheid.

De vragen die u stelt via het contactformulier worden in ieder geval door onze medewerkers behandeld. We trachten om op elke vraag een antwoord te bieden, ofwel door het aanreiken van adviezen ofwel door uw vraag te bespreken in een interdisciplinair overleg. De verschillende overlegmomenten gaan immers door en worden voorlopig digitaal georganiseerd. Een medewerker van het FJC neemt in ieder geval contact met u op voor terugkoppeling van het advies of de conclusies van het interdisciplinair overleg.

Het FJC houdt ook de vinger aan de pols op het vlak van de huidige mogelijkheden in de aanpak van Intrafamiliaal geweld. Op onze website vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken. We zorgen voor een wekelijkse update.

Cliënten van het FJC kunnen nog steeds, via hun contactpersoon bij het FJC, een consult aanvragen bij één van onze partners (o.a. advocaten, Dienst Vreemdelingenzaken, Adviespunt Verslaving, gerechtsdeurwaarders…)

De opleidingen worden uitgesteld (voorlopig tot 3 mei en nadien terug ingepland). Excuus voor enig ongemak.

We houden u zeker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of een eventuele verlenging van deze periode.

Voor algemene vragen of opmerkingen, kan u terecht bij coördinatoren Pascale Franck (Pascale.franck@vlaanderen.be) en Eveline De Wree (Eveline.dewree@antwerpen.be). 


Met vriendelijke groeten,
Het voltallige FJC Team