Achtervolgt partnergeweld je op het werk? De enquêteresultaten zijn er…

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelde tijdens een internationale conferentie de resultaten voor van de Belgische enquête “Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”
Uit een bevraging van ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld een impact heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. De cijfers bevestigen dat partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke werkgever kan geconfronteerd worden met de gevolgen ervan. Bovendien kan de werkomgeving een rol spelen in de strijd tegen partnergeweld. Daarom organiseert het Instituut een internationale conferentie waarop de resultaten van de enquête, goede praktijken uit het buitenland en toekomstvisies voor België aan bod zullen komen. Minister van Werk Kris Peeters zal deze conferentie openen en Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir zal haar reflecties brengen na de voorstelling van de onderzoeksresultaten. Ook internationale stakeholders zullen hun expertise in het domein toelichten.

>Persinformatie
>Persbericht
>Belgisch rapport Safe at home, safe at work