Regio West-Vlaanderen

Casuscoördinatie IFG

Het inzicht dat samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren bij geweldsituaties cruciaal zijn voor een adequate aanpak ervan wint meer en meer terrein. Die nood wordt ook steeds sterker gedeeld, zowel door hulpverleners, politiemensen als parketmedewerkers. Daarom wordt ook in West-Vlaanderen gewerkt aan de opbouw van casuscoördinatie in het kader van intrafamiliaal geweld, kortweg casuscoördinatie IFG. Soms wordt ook de term ‘ketenaanpak IFG’ gebruikt.

In een omzendbrief die midden april 2017 door de leidinggevend ambtenaren van het departement WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) werd verspreid naar de kernpartners, worden de contouren geschetst van deze methodiek. Onderaan deze pagina vindt u ook enkele filmpjes die dit visueel voorstellen. Ze zijn beschikbaar in verschillende talen (in volgorde: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Berbers, Duits).

Wie als burger vragen heeft over geweld, misbruik of kindermishandeling kan niet rechtstreeks bij ons terecht, maar vindt meer info op de website 1712. U kan ook elke werkdag tussen 9 en 17u terecht op het telefoonnummer 1712. Het gesprek is gratis en discreet, de oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en u hoeft niet te zeggen wie u bent. Ervaren hulpverleners zullen u informeren, concreet adviseren over mogelijke verdere stappen of doorverwijzen. De hulplijn is ook via mail bereikbaar door te klikken op deze link.

Alleen na contact met de hulpverlening of via politie of justitie kan uw dossier doorverwezen worden naar de casuscoördinatie. Professionelen uit de hulpverlening, politie en parket die vragen hebben over de invoering van de methodiek casuscoördinatie IFG, kunnen ons steeds bereiken via ons contactformulier.