Regio West-Vlaanderen

Ketenaanpak IFG in West-Vlaanderen

Vanaf september 2021 is de ketenaanpak IFG in West-Vlaanderen, kortweg KAW, in heel de provincie actief. Deze methodiek wordt sedert september 2018 gebruikt in de gerechtelijke afdeling Brugge. Ze brengt partners uit de hulpverlening, parket, politie en bestuur (gemeente en OCMW) op regelmatige basis samen voor casusoverleg in complexe dossiers IFG met een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen. De coördinatoren binnen de Afdeling Justitiehuizen zorgen voor de ondersteuning en begeleiding, zowel bij het opzetten van de samenwerking als bij de operationele werking.

Voor de ketenaanpak wordt West-Vlaanderen opgedeeld in twee regio’s, nl. de gerechtelijke afdeling Brugge en Veurne (regio KAW1) en de gerechtelijke afdeling Kortrijk en Ieper (regio KAW2). In elk van die regio’s wordt een operationeel team samengesteld dat de concrete dossierbespreking zal opnemen en dit vanaf 1 september 2021.

U vindt een folder waarin de methodiek van de ketenaanpak wordt toegelicht onder deze link voor cliënten en via deze koppeling voor professionelen. Onderaan deze pagina vindt u ook enkele filmpjes die dit visueel voorstellen. Ze zijn beschikbaar in verschillende talen (in volgorde: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Berbers, Duits).

Wie als burger vragen heeft over geweld, misbruik of kindermishandeling kan niet rechtstreeks bij ons terecht, maar vindt meer info op de website 1712. U kan ook elke werkdag tussen 9 en 17u terecht op het telefoonnummer 1712. Het gesprek is gratis en discreet, de oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en u hoeft niet te zeggen wie u bent. Ervaren hulpverleners zullen u informeren, concreet adviseren over mogelijke verdere stappen of doorverwijzen. De hulplijn is ook via mail bereikbaar door te klikken op deze link.

Alleen na contact met de hulpverlening of via politie of justitie kan uw dossier doorverwezen worden naar de casuscoördinatie. Professionelen uit de hulpverlening, politie en parket die vragen hebben over de invoering van de methodiek casuscoördinatie IFG, kunnen ons steeds bereiken via ons contactformulier.