Regio Vlaams-Brabant

Welkom bij Ketenaanpak Intrafamiliaal geweld Vlaams-Brabant

De best practices volgend in de provincies Antwerpen en Limburg heeft de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de stad Leuven het initiatief genomen om ook in diens provincie te starten met het implementeren van een ketenaanpak van intrafamiliaal geweld om beter te kunnen inspelen op de complexe en hoogrisicodossiers.

Het is de bedoeling dat de verschillende diensten in moeizaam lopende dossiers een gezamenlijk traject uitbouwen voor en met de betrokken gezinsleden.  Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt zodat de mensen sneller geholpen zijn en de veiligheid in het gezin zich herstelt. Daarbij gaat de aandacht niet alleen naar de geweldfeiten.  Ook de achterliggende problemen in het gezin komen aan bod.

Sinds mei 2015 verkennen verschillende diensten middels een pilootproject hoe deze ketensamenwerking het beste georganiseerd kan worden.  De lokale politie van Leuven, het parket en het justitiehuis Leuven, CAW Oost-Brabant, Agentschap jongerenwelzijn, OCMW Leuven en CGG zijn de betrokken partners.  Geografisch beperkt het project zich in eerste instantie tot de stad Leuven met flexibiliteit tot arrondissementele aanmelding.  Het pilootproject wordt begin 2017 geëvalueerd.

Voor vragen en opmerkingen kan u contact opnemen met de ketenregisseur van de ketenaanpak Jessy Clynen (provincie Vlaams-Brabant) – ivb@vlaamsbrabant.be of  016 66 64 72 of 0490 66 00 85.