Regio Turnhout

Voor professionelen

FJC Kempen blijft ondanks de coronacrisis operationeel. Aarzel zeker niet om ons te contacteren als je een aanmelding overweegt! We houden digitaal contact met onze ketenpartners.

Professionelen die in hun werk te maken krijgen met een complexe gezinssituatie waarbinnen zich intrafamiliaal geweld afspeelt, kunnen zich wenden tot het FJC team.

FJC Kempen is nog in volle ontwikkeling momenteel. Het is zeker niet zo dat alle gezinnen met een geweldervaring behoren tot de doelgroep van het FJC. Het principe van subsidiariteit wordt toegepast.

FJC Kempen zet onder meer de methodiek van de ketenaanpak in. Met deze methodiek richt het FJC zich tot hoog risico gezinnen waar zich intrafamiliaal geweld voordoet.

Onder intrafamiliaal geweld verstaan we diverse typen (fysiek, seksueel, psychisch, economisch, ..) en vormen van geweld:

  • partnergeweld
  • stalking
  • kindermishandeling
  • ouderenmishandeling
  • oudermishandeling
  • geweld tussen broers en zussen
  • eergerelateerd geweld
  • vechtscheiding
  • kinderen getuige van geweld

Het FJC richt zich tot alle leden van het gezin die betrokken zijn in de geweldproblematiek: pleger, slachtoffer, kinderen als slachtoffer en/of getuigen van geweld, getuige en omstanders. Minimum 1 van de gezinsleden moet in arrondissement Turnhout verblijven of wonen.

De methodiek van de ketenaanpak wordt ingezet in gezinnen die gekenmerkt worden door:

 • een complexe situatie die vraagt om een gecombineerde aanpak van hulp/zorg, strafrecht en bestuur;
 • een gevaar voor 1 of meerdere gezinsleden, waarvoor preventieve maatregelen kunnen worden getroffen;
 • een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen (minimaal 3 problematische leefdomeinen);
 • een moeizame start van hulpverlening, strafrechtelijke maatregelen en/of bestuurlijke maatregelen waardoor regie noodzakelijk is om het geweld te doen stoppen.

Instroom kan zowel via een justitiële, politionele als hulpverlenende dienst.. We verwachten dat minimaal een justitiële en hulpverlenende/of bestuurlijke dienst betrokken is.

Let op: Cliënten dienen akkoord te gaan met de aanmelding bij het FJC.

Denk je eraan om een dossier aan te melden bij het FJC?

Hier vind je alvast de link , de cliëntfolder en een document om schriftelijke toestemming te vragen. Indien je graag enkele cliëntfolders wilt ontvangen, neem dan contact op via het contactformulier dat je op deze site kunt terugvinden.

Clientfolder KAT

Digitaal aanmeldingsformulier: https://work.regas.nl/caw/External/CreateSubmission/Index/551894940  (Opgelet! Opslaan = verzenden)

schriftelijke-toestemming

Infobrochure: In deze brochure vind je meer informatie rond de methodiek van de ketenaanpak als ook hoe je kan aanmelden. 

Onderaan vind je enkele filmpjes die je kan bekijken:

 • cliëntfilmpjes in verschillende talen (Nederlands-Frans-Engels-Duits-Berbers-Arabisch). Dit filmpje kan je samen met je cliënten bekijken.
 • film voor professionals
 • film met toelichting ketenplaat
 1. Cliëntfilmpjes

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Arabisch

Berbers

2. Film voor professionals

3. Film ketenplaat