Regio Turnhout

Voor professionelen

Professionelen die in hun werk te maken krijgen met een complexe gezinssituatie waarbinnen zich intrafamiliaal geweld afspeelt, kunnen zich wenden tot de KetenAanpak Turnhout.

KetenAanpak Turnhout (KAT) richt zich op hoog risico gezinnen waar zich intrafamiliaal geweld voordoet.

Onder intrafamiliaal geweld verstaan we diverse typen (fysiek, seksueel, psychisch, economisch, ..) en vormen van geweld:

  • partnergeweld
  • stalking
  • kindermishandeling
  • ouderenmishandeling
  • oudermishandeling
  • geweld tussen broers en zussen
  • eergerelateerd geweld
  • vechtscheiding
  • kinderen getuige van geweld

 

KAT richt zich tot alle leden van het gezin die betrokken zijn in de geweldproblematiek: pleger, slachtoffer, kinderen als slachtoffer en/of getuigen van geweld, getuige en omstanders. Minimum 1 van de gezinsleden moet in arrondissement Turnhout verblijven of wonen.

KAT heeft niet alle gezinnen met een geweldervaring als doelgroep. Situaties waar een goed hulpverleningstraject wordt aangegaan of dossiers die uitsluitend een sterk justitieel gerichte aanpak vergen, behoren niet tot onze doelgroep.

Het principe van subsidiariteit wordt gehuldigd. KAT richt zich in het bijzonder op gezinnen die gekenmerkt worden door:

 • een complexe situatie die vraagt om een gecombineerde aanpak van hulp/zorg, strafrecht en bestuur;
 • een gevaar voor 1 of meerdere gezinsleden, waarvoor preventieve maatregelen kunnen worden getroffen;
 • een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen (minimaal 3 problematische leefdomeinen);
 • een moeizame start van hulpverlening, strafrechtelijke maatregelen en/of bestuurlijke maatregelen.

Instroom kan zowel via strafrechtelijke maatregelen als via de hulpverlening.

Let op: Cliënten dienen akkoord te gaan met de aanmelding bij KAT.

Denk je eraan om een dossier aan te melden bij KAT. Hier vind je alvast het aanmeldingsformulier, de cliëntfolder en een document om schriftelijke toestemming te vragen. Indien je graag enkele cliëntfolders wilt ontvangen, neem dan contact op via het contactformulier dat je op deze site kunt terugvinden.

Clientfolder KAT

aanmeldingsformulier KAT. Het ingevulde aanmeldingsformulier mag gemaild worden naar kat@cawdekempen.be.

schriftelijke-toestemming

informatiebrochure voor professionals. In deze brochure vind je meer informatie rond KAT als ook hoe je kan aanmelden.

Onderaan vind je enkele filmpjes die je kan bekijken:

 • cliëntfilmpjes in verschillende talen (Nederlands-Frans-Engels-Duits-Berbers-Arabisch). Dit filmpje kan je samen met je cliënten bekijken.
 • film voor professionals
 • film met toelichting ketenplaat

 

1. Cliëntfilmpjes

Nederlands

 

Frans

 

Engels

 

Duits

 

Arabisch

 

Berbers

 

2. Film voor professionals

 

3. Film ketenplaat