Wie zijn de ketenpartners?

De ketenpartners zijn de organisaties die één of meerdere personen detacheren naar de KetenAanpak Turnhout en die tevens deelnemen aan de overlegmomenten waar de complexe dossiers besproken worden. Ze komen op dit moment maandelijks samen.

Deze zijn:

  • Parket Turnhout (substituut Procureur des Konings en Criminologe Dienst Jeugd en Gezin)
  • Lokale politie Turnhout (afvaardiging vanuit Lokale politie Zuiderkempen- dienst Jeugd en Gezin)
  • Justitiehuis Turnhout
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
  • Sociale Dienst Jeugdrechtbank
  • CAW de Kempen (afvaardiging vanuit het team intrafamiliaal geweld)
  • CGG de Kempen (afvaardiging vanuit het forensisch team)
  • provincie Antwerpen

Daarnaast is er ook nog een stuurgroep KAT. De stuurgroep komt ca. 4 keer per jaar samen. Naast bovenstaande organisaties maken ook nog Stad Turnhout, Welzijnszorg Kempen en Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling – Moderator hier deel van uit.