Professionelen

 

Veilig Thuis is de Vlaamse vertaling van de koepelnaam Family Justice Center (FJC).  Het eerste Family Justice Center werd in 2002 opgericht in San Diego in de Verenigde Staten. Sindsdien staat de ontwikkeling niet stil: het aantal Family Justice Centers is intussen sterk gegroeid tot een 200-tal. De uitbouw en werkwijze van de centra toont soms sterke verschillen naargelang de regio en de plaatselijke mogelijkheden. Hierdoor ontwikkelen veel Family Justice Centers als het ware een eigen karakter met specifieke kenmerken.  Sommige centra zijn opgericht vanuit een lokale of regionale overheid. Andere worden dan weer geleid door de politie, de vrouwenopvang of een vluchthuis. Er zijn naast deze regionale en lokale verschillen ook belangrijke gelijkenissen. De vaste partners van het Family Justice Center zijn altijd:  politie, openbaar ministerie, hulpverlening aan slachtoffers en hulpverlening voor kinderen.

Van de Verenigde Staten naar Europa

Naast de vele Family Justice Centra in de VS zijn er ook te vinden in onder andere Mexico, Australië, Jordanië, Zuid-Afrika… en sinds kort ook in Europa. Onder impuls van het Nederlandse adviesbureau MOVISIE liep in de periode 2013-2014 een Europees project waaraan Antwerpen, Tilburg, Berlijn, Warschau, Milaan, Venlo en Derry deelnamen. Doel van het project was om in elke deelnemende stad een Family Justice Center op te starten, onder meer met middelen uit het Europese Daphne-programma. Los hiervan werden er in Croydon (Londen) en Malmö al dergelijke multidisciplinaire centra opgestart. Om het Europese initiatief niet te laten verwateren, besloten de verschillende Daphne-partners om een European Family Justice Center Alliance op te richten. Dat netwerk wil de samenwerking op Europees niveau verder zetten, expertise en ideeën uitwisselen en gezamenlijke producten ontwikkelen. De Europese Family Justice Centers volgen de hierboven vermeld krachtlijnen, al leggen de Europese centra in hun aanpak meer ook de nadruk op de betrokkenheid van het hele cliëntsysteem – dus ook de pleger – om tot duurzame oplossingen te komen.

Uitrol FJC-centra in België

In België zijn ondertussen al Family Justice Centra geopend in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Hasselt.   Zij nemen een actieve coördinerende en stimulerende rol op, betrekken doelgroep en partners en moedigen de betrokken organisaties aan om een aanbod uit te werken dat de vertrouwde kaders en procedures durft te overstijgen. Zo bieden zij hedendaags  antwoord op de geweldproblematiek in gezinnen. Net als in de VS zien we in Europa verschillen tussen de centra. In Antwerpen en Limburg ontwikkelde de centra zich uit bestaande samenwerkingsverbanden, respectievelijk CO3 en LINK. De coördinatie ligt bij de lokale en de Vlaamse overheid.

Op de regionale pagina’s kunt u bekijken welk aanbod Veilig Thuis u kan bieden. Hier vindt u ook regionale contact – en aanmeldingsgegevens.