FJC Mechelen

Het Family Justice Center (FJC) Mechelen wil hulp bieden aan gezinnen die met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden. Door snel, adequaat en vraaggericht hulp te bieden, creëren we veiligheid in gezinnen.  FJC is momenteel een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst. Dit wil zeggen dat cliënten via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie-agent, ..) kunnen worden doorverwezen naar het FJC. Ons uitgangspunt is een gezinsgerichte aanpak waarbij we de noden en behoeften van alle gezinsleden in aanmerking nemen.

Contact: fjc@mechelen.be