Groen licht voor Family Justice Center in Mechelen

Gericht samenwerken in de strijd tegen intrafamiliaal geweld

Het Mechelse schepencollege heeft vanmorgen het licht op groen gezet voor de uitbouw van een Family Justice Center (FJC) in de stad. In zo’n centrum delen verschillende diensten de werkvloer in de strijd tegen intrafamiliaal of huiselijk geweld, waardoor moeilijke dossiers – waarbij verschillende problematieken samenkomen – efficiënter kunnen worden opgevolgd. De bedoeling is dat het centrum, dat gehuisvest zal zijn in het Sociaal Huis aan de Lange Schipstraat, nog voor de zomer operationeel zal zijn. De opstart verloopt in een nauwe samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Stad Mechelen en het Sociaal Huis Mechelen.

In juni vorig jaar opende het eerste Family Justice Center van het land zijn deuren in het arrondissement Antwerpen. Toen al maakte gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid Peter Bellens zijn voornemen bekend om in Mechelen en Turnhout een identieke werking op te starten.

“In Mechelen is dat vlot verlopen,” licht de gedeputeerde toe. “Alle betrokken partijen werken hier al geruime tijd met elkaar samen in een zogenaamde korte-keten-aanpak. Ze hebben digitaal contact met elkaar en komen op geregelde tijdstippen samen. Op die manier werden de voorbije maanden al tientallen dossiers van multiprobleemgezinnen behandeld. Het verhaal is langzaam gegroeid en zit nu op kruissnelheid. Een vaste locatie was een logische volgende stap.”

Het concept van een Family Justice Center komt overgewaaid uit Amerika. De kracht ervan is dat intrafamiliaal geweld er multidisciplinair wordt aangepakt. Complexe dossiers worden er behandeld door een team van experten: medewerkers van justitie, politie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, … Uniek is dat die allemaal dezelfde werkplek delen waardoor slachtoffers (en daders) niet langer het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en hun dossiers efficiënter kunnen worden opgevolgd.

De dienst Preventie en Veiligheid zet al jaren heel sterk in op de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Het belang van preventief werken staat hierbij voorop.  Daarbij zijn onder andere het aanbieden van weerbaarheidstrainingen een belangrijk thema.  De link naar het FJC is dan ook zeer snel gelegd.  De projecten die starten vanuit de PiM-werking (Positieve identiteit en Maatschappijvorming) kunnen gebruik maken van het FJC in hun begeleiding van ouders.  De onderwijsassistent kan jongeren naar het FJC doorverwijzen en de opvoedingsassistent kan doorverwijzen naar aanleiding van signalen uit de moedergroepen. De casusregisseurs van het FJC zullen organisatorisch worden ingebed bij sociale preventie.

Voordeel van één centrale locatie

Het Family Justice Center in Mechelen wordt het tweede in onze provincie. De inbedding in de dienst Preventie en Veiligheid en het Sociaal Huis is een absolute meerwaarde,” stelt Stefaan Deleus, schepen van Preventie en Veiligheid. “Ook andere instanties zoals de opvoedingswinkel of straathoekwerkers kunnen meteen worden ingeschakeld als dat nodig is. Bovendien zal het op termijn mogelijk zijn dat slachtoffers zich rechtstreeks kunnen aanmelden en dat de medewerkers in een aparte ruimte met hen in gesprek kunnen gaan, waardoor de hulpverlening nog beter wordt”, vervolgt hij.

“Het is dan ook een enorme meerwaarde voor het Sociaal Huis dat het FJC hier zijn vaste standplaats krijgt.  Het Sociaal Huis is een open huis voor iedereen met een hulpvraag.  Het luistert naar je vraag en wijst je de weg naar de juiste sociale dienst of organisatie,” vult Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis verder aan.

Het Mechelse Family Justice Center zal dossiers behartigen uit het hele gerechtelijke arrondissement. De officiële opening is nog voor de zomer gepland.