Cursus weerbaarheid/ zelfverdediging voor vrouwen

Je weren kan je leren!

Grensoverschrijdend gedrag en geweld van onbekenden in publieke ruimtes, maar ook van ‘vertrouwde’ bekenden thuis, op het werk of ergens binnenshuis. Misschien is het jou al eens overkomen?  Misschien wil je leren wat je kunt doen wanneer iemand over jouw grenzen gaat? 

Doel van de cursus:
Ook anno 2017 worden nog steeds veel vrouwen geconfronteerd met gendergerelateerd grensoverschrijdend gedrag van bekenden en onbekenden. In deze cursus leren vrouwen om hun eigen grenzen goed aan te voelen, met woorden en lichaamstaal af te bakenen en (zo nodig) fysiek te verdedigen.  We werken ook aan het (terug) vinden en versterken van de innerlijke kracht en de versterking van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen die aan de basis liggen van een weerbare basishouding.

Wat houdt de cursus in?
In deze actieve doe-cursus krijg je een aantal eenvoudige tips & tools die je kunt inzetten wanneer je je niet op je gemak, bang of bedreigd voelt. Het gaat niet om een assertiviteitstraining, fitness, praatgroep, therapie of vechtsport maar om een unieke en efficiënte mix van mentale en fysieke weerbaarheidstechnieken.

Wat komt er zoal aan bod? 

– Situaties beter aanvoelen en inschatten.

– Gevaarsignalen opmerken en ernstig nemen.

– Grenzen duidelijk aangeven en afbakenen met woorden en lichaamstaal.

– Angst omzetten in woede/ woede uiten in plaats van in te slikken.

– Een confrontatie aangaan in plaats van te negeren of hulp te vragen.

– Je stem gebruiken om te brullen in plaats van om te gillen.

– De kwetsbare plekken van een agressor en hoe je ze kunt raken.

– Bevrijdingen uit enkele eenvoudige grepen.

De trainster die de cursus zal begeleiden is Suzanne Cautaert. Zij heeft 35 jaar ervaring en was van 1981-2002 verbonden aan Refleks Weerbaarheidscentrum vzw, een organisatie die zich specialiseerde in preventie van geweld en grensoverschrijdend gedrag, voornamelijk gericht op vrouwen en meisjes.

Praktisch:
Er worden dit jaar verschillende cursussen georganiseerd, dit zowel in Antwerpen, Mechelen als Turnhout. Elke cursus omvat 4 sessies van telkens 3 uur (behalve als de cursus op zaterdag wordt georganiseerd, dan omvat het 2 sessies van telkens 6 uur). De cursus kost 20 euro voor de hele reeks.

Deze data zijn al bekend:

Antwerpen: 27 april – 4 mei – 11 mei – 18 mei van 19u-22u

Mechelen: 22 mei – 29 mei – 12 juni – 19 juni van 19u-22u

Contacteer voor inschrijvingen en meer informatie ines.conderaerts@co3.vkantwerpen.be of bel naar 0491/90.42.63. Na inschrijving krijg je verdere praktische informatie via mail toegestuurd.