Regio Limburg

De Limburgse IFG-aanpak

In Limburg is intrafamiliaal geweld jammer genoeg nog altijd een dagelijks gegeven. In de periode 2010-2014 kwamen er niet minder dan 27.800 zaken intrafamiliaal geweld binnen bij het Limburgse parket. Cijfers die de werkelijke omvang van dit maatschappelijk probleem slechts gedeeltelijk omvatten, aangezien heel wat slachtoffers de stap naar politie of hulpverlening niet kunnen of durven zetten.

Vele Limburgse diensten en organisaties willen die drempel de volgende jaren aanzienlijk verlagen. In de loop van 2017 gaat daarom het Limburgs Family Justice Center van start vanuit locaties in Hasselt en Genk. In het Family Justice Center (FJC) zijn verschillende diensten die werken met gezinnen in een situatie van intrafamiliaal geweld, gevestigd op één plek. De kern van het concept is een fysieke locatie waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld (vrouwen, mannen, kinderen) terecht kunnen en er een aanbod wordt gedaan van verschillende hulp- en dienstverlening om geweld in het gezin te stoppen en verdere escalatie van geweld te voorkomen. Hierdoor moeten slachtoffers zich minder verplaatsen en minder vaak hun verhaal doen bij vele verschillende diensten.

Soms blijkt de ondersteuning van één of meer hulpverleningsdiensten echter onvoldoende om het geweld te stoppen en achterliggende problemen op te lossen. Meer complexe en ernstige situaties hebben dan weer een andere aanpak nodig, de ketenaanpak. Een apart ‘high risk’ team met de naam LINK gaat hiermee aan de slag. Met de goedkeuring van de cliënten legt dit team informatie samen rond een gezin waarover de verschillende partners beschikken. Er wordt gekeken naar wat goed en minder goed loopt. De gezinsleden hebben de mogelijkheid om te vertellen wat ze nodig hebben en hoe zij de toekomst zien. Er wordt nadien gezocht en gewerkt naar ‘één plan voor één gezin’ waarbij aandacht is voor het hele gezinssysteem.