Regio Limburg

De Limburgse IFG-aanpak

Het Family Justice Center (FJC) is het sluitstuk van de Limburgse ketenaanpak rond intrafamiliaal geweld. Voortaan zitten hulpverleningsorganisaties, politie en justitie samen onder één dak, zodat ze intrafamiliaal geweld geïntegreerd en gezamenlijk kunnen aanpakken.

In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de twee grootste politiezones van Limburg, Carma en Limburg Regio Hoofdstad. Alle pv’s uit die politiezones die betrekking hebben op intrafamiliaal geweld, komen terecht in het FJC. Andere organisaties kunnen voorlopig enkel zeer complexe en ernstige dossiers aanmelden. De dossiers die aangemeld worden bij het FJC worden eerst gescreend. Afhankelijk van de aard, de zwaarte van het intrafamiliaal geweld en het risiconiveau wordt het gezin van nabij opgevolgd of wordt hulpverlening opgestart. Bij een laag risiconiveau is dat een vrijwillig en laagdrempelig hulpaanbod. Waar er meer bezorgdheid is, wordt aanklampend gewerkt en bij een hoog risiconiveau wordt snel actie ondernomen.

Momenteel is het FJC nog niet rechtstreeks toegankelijk voor cliënten. Dit is wel het streefdoel waarnaar toe wordt gewerkt. Limburg is, na Antwerpen, de tweede regio met een Family Justice Center. De regio Vlaams-Brabant werkt al een tijdje met een ketenaanpak, die nu ook Oost- en West-Vlaanderen in opstart is. De coördinatie van deze initiatieven gebeurt sinds januari 2018 vanuit de Vlaamse overheid.

Meer weten? Bezoek dan de website www.fjclimburg.be